Başvuru Formu

CV :  

Temel Değerlerimiz

Mirza Tekstil tüm çalışanlarıyla, birlikte çalıştığı tüm paydaşları için en kaliteli ve en yenilikçi tasarımları tam zamanında sunmayı bunu yaparken de güvenilirlik ve saygınlık sembolü olmayı amaçlar.

Mirza Tekstil en önemli sermayesi olan çalışanlarıyla, üst düzeyde müşteri tatmini sağlamak için evrensel standartlarda ürünler sunarak sürdürülebilir bir büyümeyi amaçlar.

Mirza Tekstil tüm ilişkilerinde iş ahlâkı ve dürüst çalışma ilkelerine uymayı, insana ve doğaya saygılı olmayı, iyi niyet çerçevesinde iletişimde açık olmayı şiar edinmiştir.

Etik Değerlerimiz

Mirza Tekstil bünyesinde çalışan hiç kimse etnik köken, dil, din, ırk, yaş, cinsiyet nedeniyle ayrımcılığa uğratılamaz. Mirza Tekstil, çalışanlarına eşit haklar sunma ve ayrımcılık yapmama ile Çocuk İşçi ve Zorla ve Zorunlu Tutarak Çalıştırmama konusunda tüm kanunlara ve kurallara uyacağını teyit eder.