Firmamız vizyonu doğrultusunda ISO 9001:2015 standardı gereği kalite politikamız; müşterilerimizin beklentilerinin ötesine geçerek, tüm proseslerimizde Toplam Kalite Yönetimi esasınca yerinde kontrol ile tüm personelimizde “Sıfır Hata” kültürünü oluşturarak Kalite üretmektir. Bu anlayış ve görüş altında;

Firmamız müşteri memnuniyetini arttırmak için süreç temeline dayanan kalite yönetim sistemini uygular, sistemin etkinliğini gözden geçirir ve sürekli geliştirmesi için gereken kaynakları sağlar.

Kalitenin sürekli iyileştirilmesi ve kalite tanımına uygun nitelikte nihai mamulün ve hizmetin üretimi için tüm personelinin eğitim faaliyetlerini sürdürmesi ve kalite takım çalışmalarına katılımının sağlanmasına yönelik gerekli imkanları temin eder.

Faaliyetlerini yürütürken çevre, toplum ve bireye olan sorumluluğu bilincinde hareket eder.

Müşterilerimizin sosyal uygunluk şartlarını esas alırken kendi sınırlarının ötesine geçmek adına gerekli imkanları sağlayarak istenenin ötesine geçmeyi amaçlar.

Mirza Tekstil’de Kalite Süreçleri

  1. Üretim için firmamıza gelen kumaşlara, kumaş depo sorumlusu tarafından gerekli testler yapılır ve kumaşların üretim için uygunluğu kontrol edilir.
  2. Kesimhane bölümünde otomatik kesim makineleri ile üretim için hazırlanan kumaşların tasnif personeli tarafından kontrolü sağlanır.
  3. Üretim sahasında imalatı gerçekleştiren her bir personel tarafından ürüne yapılan işlem kontrol edilir. Üründe kalite problemi oluşturabilecek sahalara ve bant sonlarına ara kontrol ekibi yerleştirilerek ürünün yerinde kontrolü sağlanır. Bunun yanında ara kontrol ekibinden ve ürünün genel kalitesinden sorumlu in-line kontrolcüler tarafından ürünün kalitesel anlamda genel takibi sağlanır. 
  4. İmalattan biten ürün ütü bölümünde müşteriye sunulacak şekilde ütülendikten sonra son kontrol bölümünde müşteriye sunulacağı şekilde kontrole ve ölçüme alınır. 
  5. Son kontrol bölümünden paket bölümüne gelen ürünler nihai kontrol olarak optik kontrole sokulur. Ürünlerden paketlenmiş veya pakete sokulacak olanlar burada en son kontrole tabi tutulur.
  6. Kalite güvence tarafından günlük olarak üretimde olan bütün modellere AQL sistemine göre kalite kontrol işlemi yapılır. Kontrolde yaşanacak herhangi bir sıkıntıda ürünün yerinde kontrolü kapsamında gereken önlemler yönetim tarafından ivedilikle alınır.
  7. Üretimde görev alan bütün personel trafik ışık sistemi adı altında ortaya konan kalite esas olacak şekilde günlük olarak izlenir. 
  8. Yönetim tarafından günlük/haftalık ve aylık olarak kalite ve performans durumları bireysel ve bant bazında izlenerek performans artırıcı tedbirler alınır.