Sektörün yüksek kaliteli işletmeleri tarafından bilindiği ve uyulduğu üzere:

  • Tüm çalışmalarımızı yürürlükteki kanun, düzenleme ve kurallara uygun olarak gerçekleştiriyor,
  • Ulusal ve uluslararası standartlara uygun ürün ve hizmetler sunuyor, müşterilerin taleplerini etkin bir şekilde ele alıyor,
  • Ulusal ve Uluslararası Kurallar, Düzenlemeler, Kalite, Çevre ve İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetimi gibi sistemlerin performansını artırmak için sürdürülebilir hedefler geliştirerek bu hedefleri sistematik olarak gözden geçiriyor,
  • Önceliği Ulusal ve Uluslararası Kurallar ve Düzenlemeler ile İş Sağlığı ve Güvenliği hususlarına veriyor,
  • Çevrenin korunması, atıkların azaltılması, doğal kaynakların kullanımı ve geri dönüşüm oranının artırılması konusunda durumsal farkındalığı artırıyor,
  • Mesleki ve şahsi bilinci yüksek çalışanlara sahip olmak için Ulusal ve Uluslararası Kurallar ve Düzenlemeler ile İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda teşvik eğitimlerine önem veriyor,
  • Yeni teknolojilerin adaptasyonu için iyileştirmeleri hayata geçiriyor,

 

Şirketimizin bütçe harcamalarına ilişkin işlemler için tam anlamıyla şeffaf bir güven ortamı, dürüstlük ve tarafsızlık gibi kusursuz bir anlayış çizgisi gerektiğini biliyoruz. Buna göre,

  • Tüm Kurumsal Davranış Kurallarına harfiyen uyulacaktır.
  • Beraber çalıştığımız kurumların şirketlerin ve bireylerin çalışanlarımızla hediyeleşmelerinin veya benzer avantajlar sunma potansiyeline sahip uygulamalar içerisine girmelerinin kesinlikle yasak olduğu bildirilecektir.